هشتمین عادت انسان ساز، این است که ندای درونی خود را بیابید و الهام بخش دیگران برای یافتن ندای درونشان شوید. استفان کاوی
کتاب های دکتر فرشید عبدی

آرشیو سایت

دسته: معرفی کتاب