عصاره استراتژی، مشخص کردن کارهایی است که نباید انجام داد. مایکل پورتر
ثبت نام

ثبت نام

شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.

۴ − ۱ =