هشتمین عادت انسان ساز، این است که ندای درونی خود را بیابید و الهام بخش دیگران برای یافتن ندای درونشان شوید. استفان کاوی
اصول مدیریت از زبان بزرگان

اصول مدیریت از زبان بزرگان

۲
اردیبهشت
توسط : دکتر فرشید عبدی

کتاب های دکتر فرشید عبدی

عنوان کتاب : اصول مدیریت از زبان بزرگان

کتاب اصول مدیریت از زبان بزرگان ، ۲۰ تا از این قانون ها را ارائه می کند؛ هر فصل، یک قانون را معرفی می کند، منشأ و شیوه شکل گیری آن و در صورت لزوم، تاریخچه مختصری از سیر تکامل و توسعه آن را شرح می دهد.تأثیر هر قانون بر مدیریت تبیین می شود و پیامدهای نقض آن و اثرات مثبت ناشی از تبعیت از آن، شرح داده خواهد شد.مثال های مربوط به شرکت هایی که از این قانون تبعیت کرده یا آن را نقض کرده اند، به درک بهتر این نکات کمک خواهد کرد.در اینجا، منظور ما از قانون، خیلی سخت گیرانه نیست. قوانین مورد بحث در کتاب اصول مدیریت از زبان بزرگان ، حقوقی نیستند و در صورت نقض شدن، فرد یا سازمان مربوطه مورد پیگیری پلیس یا دادگاه قرار نخواهد گرفت.


۲۰ اصل جاودانه برای کسب و کار
کتاب اصول مدیریت از زبان بزرگان ، ۲۰ تا از این قانون ها را ارائه می کند؛ هر فصل، یک قانون را معرفی می کند، منشأ و شیوه شکل گیری آن و در صورت لزوم، تاریخچه مختصری از سیر تکامل و توسعه آن را شرح می دهد. تأثیر هر قانون بر مدیریت تبیین می شود و پیامدهای نقض آن و اثرات مثبت ناشی از تبعیت از آن، شرح داده خواهد شد. مثال های مربوط به شرکت هایی که از این قانون تبعیت کرده یا آن را نقض کرده اند، به درک بهتر این نکات کمک خواهد کرد.

در اینجا، منظور ما از قانون، خیلی سخت گیرانه نیست. قوانین مورد بحث در کتاب اصول مدیریت از زبان بزرگان ، حقوقی نیستند و در صورت نقض شدن، فرد یا سازمان مربوطه مورد پیگیری پلیس یا دادگاه قرار نخواهد گرفت.

این قوانین، مفاهیمی هستند که فلاسفه تحت عنوان «قوانین طبیعی، از آنها یاد کرده، نیروهای اجتناب ناپذیر و تغییر ناپذیر فیزیک، روانشناسی، اقتصاد و سایر رشته های تحصیلی را در بر می گیرند. این ها قوانینی هستند که هیچ کس نمی تواند آنها راحداقل برای بلندمدت نقض کند.

تخطی از هریک از آنها با واکنش اجتناب ناپذیر نیروهای طبیعی پشتیبان هر یک از آنها، روبرو خواهد شد. سرپیچی کوتاه مدت ممکن است، اما در بلندمدت، عقوبت آن از راه می رسد.

این امر در مورد ۱۹ مورد از قوانین ذکر شده در کتاب اصول مدیریت از زبان بزرگان صادق است، اما یک استثناء وجود دارد. یکی از قوانین ارائه شده در کتاب اصول مدیریت از زبان بزرگان باید نقض شود، اگر نقض نشود پیامدهای منفی آن به احتمال بسیار زیاد گریبان شما و سازمان شما را خواهد گرفت.)

کتاب حاضر با هدف تجویز دستورالعمل نوشته نشده است بلکه صرفا به تشریح ماهیت قوانین می پردازد و شما را از پیامدهای آن آگاه می سازد؛ اگر می خواهید آنها را زیر پا بگذارید، انتخاب با خودتان است.

من واقعا امیدوارم که بدون تردید، ما اکنون بیش از همیشه، نیازمند تفکر درباره شیوه های جدید مدیریت هستیم. باید این تفکر که اگر از برنامه ها پیروی کنیم و خانه ها را . تیک بزنیم، همه چیز خوب پیش خواهد رفت و به موفقیت دست خواهیم یافت را کنار بگذاریم.

قوانین مدیریت بدین معناست که ما باید کار کردن با پیچیدگی، با تضاد، با احساسات و هیجانات انسانی گوناگون را بیاموزیم، نه اینکه فقط با اعداد و ارقام روی صفحه های گسترده کار کنیم مدیریت را کار با دیگران و از طریق دیگران برای رسیدن به هدف تعریف کرده اند؛

اما چگونه باید مدیریت کرد؟

آیا دانشی وجود دارد که به مدیران کمک کند تا مدیریت بهتری داشته باشند؟

دنیای امروز ما سرشار از پیچیدگی، تضاد، عدم قطعیت و رقابت شده است. مشتریان و تأمین کنندگان هم به دلیل چنین دنیایی رفتارهای پیچیده ای از خود نشان می دهند.

کمی نزدیک تر برویم در درون سازمان، ساختارهای سنتی مثل وظیفه ای و محصولی هم با چالش کارایی مواجه هستند و مدیریت کارکنان هم از بعد رفتاری و هم بعد تأثیر پذیری فرهنگی مدیران را با دشواری های متعددی مواجه کرده اند.

انفجار اطلاعات و رشد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی را هم به این دنیای پیچیده اضافه کنید تا متوجه شوید کار مدیران تا چه اندازه دشوار و حساس شده است و همان کار با دیگران و از طریق دیگران از قرنی به قرن دیگر و از دهه ای به دههای دیگر و از سرزمینی به سرزمین دیگر و حتی از سازمانی به سازمانی دیگر چقدر متفاوت و پارادوکسیکال شده است.

چه باید کرد؟

آیا باید به روش های سعی و خطا و خلق الساعه ادامه داد؟

آیا باید فقط دم از ناکارآمدی مدیران زد؟

 تحصیل در رشته های مدیریت را بی نتیجه و دانش آموختگان آن را ناتوان توصیف کرد؟

آیا باید دانش مدیریت را گلا کنار گذاشت و طرحی نو در انداخت؟

پاسخ دادن به تمامی این سؤالات در توان کتاب اصول مدیریت از زبان بزرگان نیست، اما به جای لعن و نفرین بر تاریکی باید شمعی بر افروخت. باید به اصل برگشت و از اصول، آغاز کرد.

در این کتاب، اصول مدیریت به طرزی بدیع تدوین شده است. کتابهای زیادی با نام اصول مدیریت منتشر شده و منتشر خواهد شد، اما کتاب اصول مدیریت از زبان بزرگان فقط به چند اصل معروف و چند دانشمند و مدیر مشهور مثل فایول و تیلور و دراکر که همه ی ما اهالی این رشته آنها را می شناسیم بسنده نکرده و طرحی نو در انداخته است.

مورگن ویتزل، از خرد چندین هزار ساله ی بشری یاری جسته و اصول و قوانین علمی و فلسفی و مدیریتی را در یک قاب گرد هم آورده است. اصول او تا حد زیادی جهان شمول و جاودانه هستند. پیری و زوال در تمام هستی و کیهان وجود دارد و از پیکان زمان و آنتروپی گریزی نیست و ایضا در سازمانها. تکامل لازمه ی بقاست و هر جا ناتوانی در تطبیق پذیری و سازگاری با تغییرات رخ دهد، انقراض و فروپاشی روی می دهد، از ریزترین میکروارگانیسم ها تا تمدن های عظیم و نمونه های سازمانی آن را هم فراوان دیده ایم.

حمل و تحمل پارادوکس ها، که به کمک استعارهی پین و یانگ بیان شده اند یعنی مفاهیم متضاد ولی مکمل؛ و دهها پارادوکس سازمانی که در کتاب به آنها اشاره شده است و مدیران باید آنها را درک کنند. در پیامدهای ناخواسته ی تصمیماتی که با نیت خوب گرفته شده اند اما عوارض جانبی وحشتناکی برای بشر و سازمان داشته اند. نویسنده اعتقاد دارد، مدیران در سازمان ها نمی توانند از اصول کیهانی تخطی کنند و اگر هم کنند، نتایج آن را باید بپذیرند.

اما این اصول که به منزله ی قطب نما هستند و مسیر درست را نشان می دهند، برای مدیریت سازمان کافی نیستند، مدیران باید انسانها را درک کنند، چون چه درون مرزهای سازمان و چه بیرون با انسان روبرو هستند، انسانی که با در استخدام سازمان است و با مشتری سازمان است و یا تحت تأثیر اقدامات سازمان و مدیران است. مدیران لازم است مهم ترین اصل اخلاقی که نپسندیدن آنچه بر خود روا می دارند بر دیگران را رعایت کنند. تعادل را پیشه کنند. فعال باشند و الگوی فعال بودن در سازمان باشند تا رشد و ثروت پدید آید. وارد چیزی که بر آن علم ندارند یا نمی فهمند نشوند. انسان و نیازهای او را بشناسند. خطرات محیط را رصد کنند و هوشیار باشند.

حتى شناخت اصول کیهان و انسان هم برای مدیر کافی نیست، عنصر سوم که شاید بیشتر با آن عجین باشیم اصول سازمانی است.

اهمیت دادن به کارهای مهم یا همان ۲۰-۸۰ توجه تغییرات فناوری و انفجار اطلاعات، حیطه کنترل، کارتراشی ها و مکانیزم اتلاف منابع، مکانیزم رشد فساد و رشد بی کفایتی و فرومایگی در سازمان، ضرورت حفظ منافع سازمان، مشتری گرایی و مشتری آفرینی و نکته های مهم چهارده گانهی فایول و دمینگ برای اداره سازمان که هنوز هم شاید لازم باشد به آنها توجه کنیم.

مدل کتاب اصول مدیریت از زبان بزرگان بر سه گانه ی کیهان، انسان و سازمان استوار است و لابه لای اصول به ارتباط متقابل آنها و نکات مدیریتی مرتبط با آنها هم اشاره می شود.

در سفری که برای هر مدیری و دانشجوی مدیریتی لازم است سیری خواهیم داست در خرد انسانی هزاران ساله ی شرق و غرب، یونان و هند و چین و بر گردهی غول های علم و فلسفه و مدیریت مانند بوداء کنفوسیوس، افلاطون، کاتیلیا، داروین، گرشام، گروو، بافت، فایول چشم انداز متفاوتی می بینیم.

به قول فیلسوف فرانسوی، برنارد چاستره ما کوتاه قدانی هستیم که بر شانه غولها سوار شده ایم، بیش از آن چه پیشینیانمان می دیدند، می بینیم و گسترهی دانشمان بیش از مدیریت پیچیده است، بسیار پیچیده تر از حد تصور ماست، و قوانین مدیریت نشان می دهند که امکان تقلیل این پیچیدگی ها وجود ندارد؛ اما اگر آنها را درک کنیم و بر آنها مسلط شویم، می توانیم از آنها به نفع خود استفاده کنیم.

سرانجام، ذیل هر قانون، منتخبی از نوشته ها برای آگاهی بیشتر گنجانده شده است که فهرست همه آنها در کتاب نامه ی انتهای کتاب ارائه شده است. این موارد شما را در یادگیری بیشتر درباره منشأ یا اثرات هر قانون یاری خواهد داد.

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
عضویت
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments