هشتمین عادت انسان ساز، این است که ندای درونی خود را بیابید و الهام بخش دیگران برای یافتن ندای درونشان شوید. استفان کاوی
پیشگامی ها

پیشگامی ها

تاسیس مرکز دانش مدیریت ارتباط با مشتری (مدام)- ۱۳۹۶

دریافت جام و لوح تقدیر “تلاشگران کیفیت کشور” در سال ۱۳۹۳ برای اهتمام در زمینه ارتقای کیفیت آموزشی دانشکده مهندسی صنایع

استقرار سیستم کیفیت و دریافت گواهی ISO9000 برای دانشکده مهندسی صنایع واحد تهران جنوب در سال ۱۳۹۰

تاسیس دانشکده مهندسی صنایع به همراه گروهی از همکاران- ۱۳۸۸ 

تاسیس انجمنهای علمی : انجمن علمی مهندسی صنایع در سال ۱۳۷۷ و انجمن علمی مدیریت صنعتی در ۱۳۷۸(واحد علوم و تحقیقات)

استفاده از فناوری اطلاعات برای یادگیری: اجرای کلاس اینترنتی در سال ۷۸ با انعکاس در جراید

فعالیت آفرینش دانش در سازمانهای دانش پایه با داشتن نمونه موردی(گروه نوبانگ اندیشه)- ۱۳۸۳

 شناخت روند های کارکردهای علمی: نمونه ارزیابی آینده استانداردهای تضمین در سال ۷۶

 معرفی رویکردهای نو در مدیریت و مهندسی صنایع:

مقالات متعدد در زمینه مهندسی مجدد، رویکردهای نوین

مدیریت تولید، مدیریت خدمات و مدیریت دانش و تفکر سیستمی

 شکل نوی ارائه در کنفرانس ها: کنفرانس شایسته سالاری و بین المللی ورزش(۱۳۸۴)

  ارائه اولین مقاله درزمینه خدمات ناب در کنفرانس بین المللی(۱۳۸۳)

 نمایندگی ایران و ارائه وضعیت تفکر ناب در اجلاس بین المللی ناب (۱۳۸۴)

برگزاری کنفرانس چهار روزه هفته ی صنایع به شیوه ای متمایز (هفته صنایع- ۱۳۸۵)

 تدوین اتلافهای فرایندهای تحقیقاتی و ارائه در کنفرانس بین المللی مدیریت اروپا-۱۳۸۶

 تبیین نظریه KLP  در فرایند تحقیقات و R&D  و ارائه در کنفرانس بین المللی مدیریت دانش-۱۳۸۶