برای پیدا کردن یک مشتری باید ماهها وقت گذاشت ولی برای از دست دادن او چند ثانیه کافی است. وننیس لومباردی
پیشگامی ها

پیشگامی ها

تاسیس مرکز دانش مدیریت ارتباط با مشتری (مدام)- ۱۳۹۶

دریافت جام و لوح تقدیر “تلاشگران کیفیت کشور” در سال ۱۳۹۳ برای اهتمام در زمینه ارتقای کیفیت آموزشی دانشکده مهندسی صنایع

استقرار سیستم کیفیت و دریافت گواهی ISO9000 برای دانشکده مهندسی صنایع واحد تهران جنوب در سال ۱۳۹۰

تاسیس دانشکده مهندسی صنایع به همراه گروهی از همکاران- ۱۳۸۸ 

تاسیس انجمنهای علمی : انجمن علمی مهندسی صنایع در سال ۱۳۷۷ و انجمن علمی مدیریت صنعتی در ۱۳۷۸(واحد علوم و تحقیقات)

استفاده از فناوری اطلاعات برای یادگیری: اجرای کلاس اینترنتی در سال ۷۸ با انعکاس در جراید

فعالیت آفرینش دانش در سازمانهای دانش پایه با داشتن نمونه موردی(گروه نوبانگ اندیشه)- ۱۳۸۳

 شناخت روند های کارکردهای علمی: نمونه ارزیابی آینده استانداردهای تضمین در سال ۷۶

 معرفی رویکردهای نو در مدیریت و مهندسی صنایع:

مقالات متعدد در زمینه مهندسی مجدد، رویکردهای نوین

مدیریت تولید، مدیریت خدمات و مدیریت دانش و تفکر سیستمی

 شکل نوی ارائه در کنفرانس ها: کنفرانس شایسته سالاری و بین المللی ورزش(۱۳۸۴)

  ارائه اولین مقاله درزمینه خدمات ناب در کنفرانس بین المللی(۱۳۸۳)

 نمایندگی ایران و ارائه وضعیت تفکر ناب در اجلاس بین المللی ناب (۱۳۸۴)

برگزاری کنفرانس چهار روزه هفته ی صنایع به شیوه ای متمایز (هفته صنایع- ۱۳۸۵)

 تدوین اتلافهای فرایندهای تحقیقاتی و ارائه در کنفرانس بین المللی مدیریت اروپا-۱۳۸۶

 تبیین نظریه KLP  در فرایند تحقیقات و R&D  و ارائه در کنفرانس بین المللی مدیریت دانش-۱۳۸۶