برای پیدا کردن یک مشتری باید ماهها وقت گذاشت ولی برای از دست دادن او چند ثانیه کافی است. وننیس لومباردی
مقالات علمی

مقالات علمی

ناب اندیشی در حوزه آموزشهای صنعتی: حلقه مفقوده آموزش، یادگیری و مدیریت دانش- کنفرانس آموزش و صنعت-۱۳۸۳ (۲۳ و ۲۴آبان ۸۳)

کمیته، کیسیون، شورا، ستاد: نیاز یا چالش تغییر و تحول سازمانهای ایرانی (یک نظریه بومی و اقتضایی برای تشکیل ساختارهای گروهی کار آمد)- دومین کنفرانس بین المللی مدیریت-۱۳۸۳ (۱۰دی ماه ۸۳)

فرایند مدیریت دانش غیر آشکار مورد نیاز: ترکیب فلسفه تفکر ناب با دانش آفرینی در حوزه فناوری اطلاعات -کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات-۱۳۸۳ (۵و ۶ اسفند ۸۳)

استقرار نظام یادگیری یکپارچه: الزام درون سازمانی شایسته سالاری- کنفرانس ملی توسعه شایسته سالاری در سازمانها-۱۳۸۴ (۱۷و۱۸تیر ماه ۸۴)

استفاده از رویکرد تفکر ناب برای حذف اتلاف و موانع جریان دانش آفرینی در واحدهای تحقیق و توسعه- پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن-۱۳۸۴ ( ۱ و ۲ آذر)

پویایی استراتژی و استراتژی پویا: مروری بر ارتباط مدیریت استراتژیک و فرضهای دینامیک- فرشید عبدی و سهیلا سردار دونیقی- سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک (۱۳۸۷)

طراحی مدل سنجش رضایت مندی مشتریان شرکت مخابرات- هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع(۱۳۹۰)بررسی پویایی روابط درون سازمانی با استفاده از رویکرد مدلسازی مخزن و جریان، مطالعه موردی الگوی اساسی” پیروزیهای هرچه

بیشتر برای پیروز مندان- هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع(۱۳۹۰)

ارائه و تدوین مدل ناب در صنایع خدماتی با رویکرد ارزیابی خدمات در کلاس جهانی- سید محمد سید حسینی و فرشید عبدی- پژوهش های مدیریت; ۲۰(۸۱):۵۳-۷۰(۱۳۸۸)

مدیریت فرایندهای بیمارستانی به کمک رویکرد ناب- اولین کنفرانس مدیریت فرایندهای سازمانی(۱۳۸۸)

تحلیل نفاط قوت و ضعف سازمان به کمک عوامل موثر بر عملکرد کارکنان: مطالعه موردی در یک دانشکده مهندسی- هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک(۱۳۹۰)

الگوی های اساسی تفکر سیستمی : رهیافتی برای مشکلات مدیران اجرایی سازمان- دومین کنفرانس مدیریت اجرایی(۱۳۹۰)

ارزیابی عملکرد یک موسسه خدماتی در رابطه با سیستم مشتری مداری- موسی آذرباد و فرشید عبدی- سومین همایش ملی مهندسی صنایع (۱۳۹۱)

استفاده از تکنیک QFD جهت بهبود کیفیت درب بازکن تصویری- فرشید عبدی، امیر کرباسی یزدی- ماهنامه روش، شماره ۱۳۰، مهر ۱۳۹۰

مدل بومی شده EFQM برای سازمان ها- دکتر فرشید عبدی ، امیر کرباسی یزدی ماهنامه تدبیر، شماره ۲۱۴، اسفند ۱۳۸۸

تفاوتهای مالکوم بالدریج و EFQM دکتر فرشید عبدی ، امیر کرباسی یزدی فصلنامه عصر کیفیت، شماره ۸، بهار ۱۳۸۷

استفاده از ژرفانمای تفکر سیستمی برای بهبود نگه داری ، عملیات و …آنیل ب . جمبکار مترجم: فرشید عبدی- فصلنامه مدیر ساز، شماره ۱۵، تابستان ۱۳۸۴

مدل تصمیم گیری چند معیاره یکپارچه برای ارزیابی طرح های توجیهی سرمایه گذاری سیستم های پیشرفته تولیدی (AMS)- الین، ام. ویکس و کای ژیانگ مترجم: فرشید عبدی، جهانشاه میرزابیگی-فصلنامه مدیر ساز، شماره ۱۰، بهار ۱۳۸۱

تاثیر عوامل انسانی بر استقرار سیستم های تضمین کیفیت- دومین همایش دانشجویی مهندسی صنایع- دانشگاه امام حسین(ع)- (۱۳۷۷)

مهندسی مجدد ؛ تجربه ای موفق در مدیریت آسیایی- فرشید عبدی -ماهنامه صنعت کفش، شماره ۲۴، اردیبهشت ۱۳۷۷

مهندسی صنایع و شبکه جهانی اطلاعات- مجله روش (۱۳۷۸)

مشکلات صنعت کفش ایران- مجله صنعت کفش(۱۳۷۱)

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار – فرشید عبدی- مجله تدبیر- شماره ۹۰ (۱۳۷۷)

ناب‌اندیشی در گستره تولید- فرشید عبدی، سهیلا سردار و فرهاد افشاری- مجله روش(۱۳۸۳)

سیستم هزینه یابی هدفدار: رویکرد ناب به مدیریت راهبردی هزینه و مهندسی ارزش- فرشید عبدی- مجله مدیر ساز شماره ۸ (۱۳۸۰)

Glean lean: how to use lean approach in services industries-F Abdi, S Shavarini- Journal of Services Research- Cited by 26 (Google Scholar)- (2006)

The Meta-Space: A Model for Integrating and Facilitating Knowledge Creation, Learning and Problem Solving Processes- Farshid Abdi, Aydin Yassemi & Sohrab Khalili Shavarini- 2nd International Conference on Intellectual Capital 2005)

A Fuzzy Model for Appraising University Professor’s Performance- First National Conference on Performance Management (2009)

The 9th Muda: Using Lean Thinking Concepts -Eliminating Waste & Knowledge Creating Flow Barriers (The Iranian Organizations Case)- International Scientific Conference on Knowledge Based Economy (2005)

The Lean Model for Using in Service Industries : As a World Class Service Assessment Approach-F.Abdi, S.M. Seyedhoseini- 15th International Annual Conference of EUROMA (2008)

USING QFD AS QUALITY MANAGEMENT APPROACH IN HOTEL SERVICES DESIGN- Farshid Abdi & Ali Masoudi- 16th International Annual Conference of EUROMA (2009)

Leadership style investigation in Quinn’s competing values framework for Iranian automotive industry- POMS International Conference (2011)

A framework to select commercial bank partner using fuzzy BSC-DEA method- Moussa Azarbad ; Mostafa Ekhtiari ; Amir Homayoun Sarfaraz ; Farshid Abdi- Management Science Letters- (2011)

Evaluation of service quality by using fuzzy MCDM: A case study in Iranian health-care centers- Leili Afkham ; Farshid Abdi ; Alireza Rashidi- Management Science Letters- (2012)

Key dimensions to Deploy a knowledge management system in an Iranian firm, a case study- Elham Salimi,Vahab VahdatZad, Farshid Abdi- Procrdia Technology (2012)

Comparison and grade analysis of the effective criteria in organizational learning by hierarchical analysis (AHP)- A Babaeinesami, F Abdi – African Journal of Business Management (2012)

Designing a Rule Based Expert System for Selecting Pavement Rehabilitation Treatments Using Rough Set Theory- Ehsan Akhlaghi & Farshid Abdi Intelligent Decision Technologies- Springer(2012)

Hybrid Systems Modeling in Non Standard Queue and Optimization with the Simulation Approach in CNG Stations- Amir Abbas Shojaie, Meysam Haddadi and Farshid Abdi- Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology (2012)

Investigation on the Key Customer Financial Behaviours: A Case Study in a Given Iranian Bank- Elham Familian, Sadigh Raissi and Farshid Abdi- American Journal of Scientific Research (2012)

A statistical investigation on customer transactional Manner- Elham Familian, Sadigh Raissi and Farshid Abdi- 3rd SIEC national conference (2012)

Analyzing the effects of information technology on supply chain integration: The role of ERP success mediator- Samaneh Alimohamadian, Farshid Abdi- Management Science Letters (2014)

A structural equation modelling to investigate and analyze the relationships among new product development, disruptive innovation, fuzzy-front end, knowledge management, and team vision – Mehran Salavati, Farshid Abdi, Amir Teymoor Payandeh- Uncertain Supply Chain Management (2015)

On the critical success factors for B2B e-marketplace- Sareh Ahmad Khan Beige, Farshid Abdi- Decision Science Letters (2015)/ Scopus Index