هشتمین عادت انسان ساز، این است که ندای درونی خود را بیابید و الهام بخش دیگران برای یافتن ندای درونشان شوید. استفان کاوی
مقالات علمی

مقالات علمی

ناب اندیشی در حوزه آموزشهای صنعتی: حلقه مفقوده آموزش، یادگیری و مدیریت دانش- کنفرانس آموزش و صنعت-۱۳۸۳ (۲۳ و ۲۴آبان ۸۳)

کمیته، کیسیون، شورا، ستاد: نیاز یا چالش تغییر و تحول سازمانهای ایرانی (یک نظریه بومی و اقتضایی برای تشکیل ساختارهای گروهی کار آمد)- دومین کنفرانس بین المللی مدیریت-۱۳۸۳ (۱۰دی ماه ۸۳)

فرایند مدیریت دانش غیر آشکار مورد نیاز: ترکیب فلسفه تفکر ناب با دانش آفرینی در حوزه فناوری اطلاعات -کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات-۱۳۸۳ (۵و ۶ اسفند ۸۳)

استقرار نظام یادگیری یکپارچه: الزام درون سازمانی شایسته سالاری- کنفرانس ملی توسعه شایسته سالاری در سازمانها-۱۳۸۴ (۱۷و۱۸تیر ماه ۸۴)

استفاده از رویکرد تفکر ناب برای حذف اتلاف و موانع جریان دانش آفرینی در واحدهای تحقیق و توسعه- پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن-۱۳۸۴ ( ۱ و ۲ آذر)

پویایی استراتژی و استراتژی پویا: مروری بر ارتباط مدیریت استراتژیک و فرضهای دینامیک- فرشید عبدی و سهیلا سردار دونیقی- سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک (۱۳۸۷)

طراحی مدل سنجش رضایت مندی مشتریان شرکت مخابرات- هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع(۱۳۹۰)بررسی پویایی روابط درون سازمانی با استفاده از رویکرد مدلسازی مخزن و جریان، مطالعه موردی الگوی اساسی” پیروزیهای هرچه

بیشتر برای پیروز مندان- هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع(۱۳۹۰)

ارائه و تدوین مدل ناب در صنایع خدماتی با رویکرد ارزیابی خدمات در کلاس جهانی- سید محمد سید حسینی و فرشید عبدی- پژوهش های مدیریت; ۲۰(۸۱):۵۳-۷۰(۱۳۸۸)

مدیریت فرایندهای بیمارستانی به کمک رویکرد ناب- اولین کنفرانس مدیریت فرایندهای سازمانی(۱۳۸۸)

تحلیل نفاط قوت و ضعف سازمان به کمک عوامل موثر بر عملکرد کارکنان: مطالعه موردی در یک دانشکده مهندسی- هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک(۱۳۹۰)

الگوی های اساسی تفکر سیستمی : رهیافتی برای مشکلات مدیران اجرایی سازمان- دومین کنفرانس مدیریت اجرایی(۱۳۹۰)

ارزیابی عملکرد یک موسسه خدماتی در رابطه با سیستم مشتری مداری- موسی آذرباد و فرشید عبدی- سومین همایش ملی مهندسی صنایع (۱۳۹۱)

استفاده از تکنیک QFD جهت بهبود کیفیت درب بازکن تصویری- فرشید عبدی، امیر کرباسی یزدی- ماهنامه روش، شماره ۱۳۰، مهر ۱۳۹۰

مدل بومی شده EFQM برای سازمان ها- دکتر فرشید عبدی ، امیر کرباسی یزدی ماهنامه تدبیر، شماره ۲۱۴، اسفند ۱۳۸۸

تفاوتهای مالکوم بالدریج و EFQM دکتر فرشید عبدی ، امیر کرباسی یزدی فصلنامه عصر کیفیت، شماره ۸، بهار ۱۳۸۷

استفاده از ژرفانمای تفکر سیستمی برای بهبود نگه داری ، عملیات و …آنیل ب . جمبکار مترجم: فرشید عبدی- فصلنامه مدیر ساز، شماره ۱۵، تابستان ۱۳۸۴

مدل تصمیم گیری چند معیاره یکپارچه برای ارزیابی طرح های توجیهی سرمایه گذاری سیستم های پیشرفته تولیدی (AMS)- الین، ام. ویکس و کای ژیانگ مترجم: فرشید عبدی، جهانشاه میرزابیگی-فصلنامه مدیر ساز، شماره ۱۰، بهار ۱۳۸۱

تاثیر عوامل انسانی بر استقرار سیستم های تضمین کیفیت- دومین همایش دانشجویی مهندسی صنایع- دانشگاه امام حسین(ع)- (۱۳۷۷)

مهندسی مجدد ؛ تجربه ای موفق در مدیریت آسیایی- فرشید عبدی -ماهنامه صنعت کفش، شماره ۲۴، اردیبهشت ۱۳۷۷

مهندسی صنایع و شبکه جهانی اطلاعات- مجله روش (۱۳۷۸)

مشکلات صنعت کفش ایران- مجله صنعت کفش(۱۳۷۱)

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار – فرشید عبدی- مجله تدبیر- شماره ۹۰ (۱۳۷۷)

ناب‌اندیشی در گستره تولید- فرشید عبدی، سهیلا سردار و فرهاد افشاری- مجله روش(۱۳۸۳)

سیستم هزینه یابی هدفدار: رویکرد ناب به مدیریت راهبردی هزینه و مهندسی ارزش- فرشید عبدی- مجله مدیر ساز شماره ۸ (۱۳۸۰)

Glean lean: how to use lean approach in services industries-F Abdi, S Shavarini- Journal of Services Research- Cited by 26 (Google Scholar)- (2006)

The Meta-Space: A Model for Integrating and Facilitating Knowledge Creation, Learning and Problem Solving Processes- Farshid Abdi, Aydin Yassemi & Sohrab Khalili Shavarini- 2nd International Conference on Intellectual Capital 2005)

A Fuzzy Model for Appraising University Professor’s Performance- First National Conference on Performance Management (2009)

The 9th Muda: Using Lean Thinking Concepts -Eliminating Waste & Knowledge Creating Flow Barriers (The Iranian Organizations Case)- International Scientific Conference on Knowledge Based Economy (2005)

The Lean Model for Using in Service Industries : As a World Class Service Assessment Approach-F.Abdi, S.M. Seyedhoseini- 15th International Annual Conference of EUROMA (2008)

USING QFD AS QUALITY MANAGEMENT APPROACH IN HOTEL SERVICES DESIGN- Farshid Abdi & Ali Masoudi- 16th International Annual Conference of EUROMA (2009)

Leadership style investigation in Quinn’s competing values framework for Iranian automotive industry- POMS International Conference (2011)

A framework to select commercial bank partner using fuzzy BSC-DEA method- Moussa Azarbad ; Mostafa Ekhtiari ; Amir Homayoun Sarfaraz ; Farshid Abdi- Management Science Letters- (2011)

Evaluation of service quality by using fuzzy MCDM: A case study in Iranian health-care centers- Leili Afkham ; Farshid Abdi ; Alireza Rashidi- Management Science Letters- (2012)

Key dimensions to Deploy a knowledge management system in an Iranian firm, a case study- Elham Salimi,Vahab VahdatZad, Farshid Abdi- Procrdia Technology (2012)

Comparison and grade analysis of the effective criteria in organizational learning by hierarchical analysis (AHP)- A Babaeinesami, F Abdi – African Journal of Business Management (2012)

Designing a Rule Based Expert System for Selecting Pavement Rehabilitation Treatments Using Rough Set Theory- Ehsan Akhlaghi & Farshid Abdi Intelligent Decision Technologies- Springer(2012)

Hybrid Systems Modeling in Non Standard Queue and Optimization with the Simulation Approach in CNG Stations- Amir Abbas Shojaie, Meysam Haddadi and Farshid Abdi- Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology (2012)

Investigation on the Key Customer Financial Behaviours: A Case Study in a Given Iranian Bank- Elham Familian, Sadigh Raissi and Farshid Abdi- American Journal of Scientific Research (2012)

A statistical investigation on customer transactional Manner- Elham Familian, Sadigh Raissi and Farshid Abdi- 3rd SIEC national conference (2012)

Analyzing the effects of information technology on supply chain integration: The role of ERP success mediator- Samaneh Alimohamadian, Farshid Abdi- Management Science Letters (2014)

A structural equation modelling to investigate and analyze the relationships among new product development, disruptive innovation, fuzzy-front end, knowledge management, and team vision – Mehran Salavati, Farshid Abdi, Amir Teymoor Payandeh- Uncertain Supply Chain Management (2015)

On the critical success factors for B2B e-marketplace- Sareh Ahmad Khan Beige, Farshid Abdi- Decision Science Letters (2015)/ Scopus Index