یک رفتگر باید همان‌گونه خیابان‌ها و معابر را جارو کند که میکل‌ آنژ نقاشی می‌کرد، بتهوون سمفونی می‌ساخت و شکسپیر شعر می‌سرود. او باید آن‌گونه خیابان‌ها را جارو کند که تمام موجودات آسمانی و زمینی مکثی کنند و بگویند؛ این‌جا رفتگری کار می‌کرد که کارش را خوب انجام می‌داد .. مارتین_لوترکینگ
مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی

جهت دریافت مشاوره تلفتی لطفا فرم زیر را به دقت پُر کنید و منتظر تماس ما باشید. به زودی با شما تماس گرفته خواهد شد.

مشاوره تلفنی