هشتمین عادت انسان ساز، این است که ندای درونی خود را بیابید و الهام بخش دیگران برای یافتن ندای درونشان شوید. استفان کاوی
هویت و فلسفه کاری و زندگینامه

هویت و فلسفه کاری و زندگینامه

دکتر فرشید عبدی

مشاور استقرار اثربخش سیستم های CRMو طراحی سازمان فروش

موسس مرکز دانش مدیریت ارتباط با مشتری (مدام)

استاد دانشگاه

مشاور مدیریت، پژوهشگر و سخنران

رسالت حرفه ای:

  توسعه و بهبود دانش پایه وانسان محور سازمانی از طریق مشاوره، تحقیق، تالیف، ترجمه، تدریس، تسهیلگری، پیشگامی، حمایت، مسئولیت پذیری و سازماندهی  

اطلاعات تماس:

  رایانامه:
 1. farshidabdi[at]azad.ac[dot]ir
 2. fa_ie@yahoo.com
سایت و وبلاگ:
 • Drabdi.ir
 • Farshidabdi.com
 • Modamcrm.com
Linkedin/Skype: FarshidAbdi تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۱۷۳۶۳۳

سمت ها و تجارب مشاوره ای و مدیریتی:

 • مشاور استقرار سیستم های ارتباط با مشتری در ده شرکت
 • مشاور مدیرعامل در پنج شرکت
 • موسس مرکز دانش مدیریت ارتباط با مشتری(مدام)
 • مشاور مدیریت در زمینه توسعه ی مدیران و منابع انسانی در شرکتهای مختلف
 • عضو هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران (۱۳۹۶- ۱۳۹۴)
 • عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران (تا کنون – ۱۳۹۳)
 • رییس دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (۱۳۹۴)
 • رییس انجمن دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (۱۳۹۳)
 • رییس شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (۱۳۹۴)
 •  رییس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (۱۳۸۹ تا۱۳۹۴ )
 • استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع (گروه کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (۱۳۷۶ تا کنون)
 • مدیر گروه مهندسی صنایع(برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها)-(۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸)
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد(مدیریت سیستم و بهره وری(- (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع- (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴)
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱)
 • دبیر اولین همایش ملی مهندسی صنایع (هفته ی صنایع)- (۱۳۸۴)
 • دبیر دومین همایش ملی مهندسی صنایع (هفته ی صنایع)- (۱۳۸۵)
 • رییس سومین همایش ملی مهندسی صنایع (۱۳۹۱)
 • عضو کمیته بهینه سازی، کیفیت و بهره وری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب –(۱۳۹۰ تا ۹۲)
 • مدیر پروژه توسعه منابع انسانی بر محور فاوا در وزارت نیرو(۱۳۸۲)
 • مدیریت و مشارکت در برگزاری بیش از ۸۰ کارگاه یادگیری- (۱۳۸۳- ۱۳۸۷)
 • عضو هیات داوران پنجمین همایش تحقیق و توسعه- (۱۳۸۴)
 • عضو جلسات هم اندیشی وزارت نفت برای خصوصی سازی-(۱۳۸۸)
 • عضو گروه تدوین استراتژی لوله و پروفیل سدید- (۱۳۸۸)
 • مجری کارگاه تفکر سیستمی UNDP- (1385)
 • مسئول پژوهشی گروه مهندسی صنایع (۱۳۷۴-۱۳۷۸)
 • متولی و مدیر بخش آفرینش دانش و تحقیقات یک موسسه مشاوره مدیریت و معماری سازمان نوبانگ اندیشه(۱۳۸۱-۱۳۸۵)

تحصیلات:

 • دکترای مدیریت تولید و عملیات- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع( مدیریت سیستم و بهره وری)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • کارشناسی مهندسی صنایع(برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

عضویت در انجمن های تخصصی ملی و بین المللی:

انجمن مهندسی صنایع ایران انجمن مشاورین مدیریت ایران انجمن بین المللی مدیریت تولید و عملیات اروپا انجمن بین المللی پویاییهای سیستم انجمن علوم مدیریت ایران انجمن ایرانی تحقیق در عملیات انجمن سیستمهای فازی ایران