یک رفتگر باید همان‌گونه خیابان‌ها و معابر را جارو کند که میکل‌ آنژ نقاشی می‌کرد، بتهوون سمفونی می‌ساخت و شکسپیر شعر می‌سرود. او باید آن‌گونه خیابان‌ها را جارو کند که تمام موجودات آسمانی و زمینی مکثی کنند و بگویند؛ این‌جا رفتگری کار می‌کرد که کارش را خوب انجام می‌داد .. مارتین_لوترکینگ
دکتر فرشید عبدی

دکتر فرشید عبدی

مشاور استقرار اثربخش سیستم های CRMو طراحی سازمان فروش موسس مرکز دانش مدیریت ارتباط با مشتری (مدام) استاد دانشگاه مشاور مدیریت، پژوهشگر و سخنران

   

رسالت حرفه ای:

توسعه و بهبود دانش پایه وانسان محور سازمانی از طریق مشاوره، تحقیق، تالیف، ترجمه، تدریس، تسهیلگری، پیشگامی، حمایت، مسئولیت پذیری و سازماندهی

اطلاعات تماس:

رایانامه:
  1. farshidabdi[at]azad.ac[dot]ir
  2. fa_ie@yahoo.com
سایت و وبلاگ:
  • Drabdi.ir
  • Farshidabdi.com
  • Modamcrm.com
Linkedin/Skype: FarshidAbdi تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۱۷۳۶۳۳

سمت ها و تجارب مشاوره ای و مدیریتی:

۱. مشاور استقرار سیستم های ارتباط با مشتری در ده شرکت

۲. مشاور مدیرعامل در پنج شرکت

۳. موسس مرکز دانش مدیریت ارتباط با مشتری(مدام)

۴. مشاور مدیریت در زمینه توسعه ی مدیران و منابع انسانی در شرکتهای مختلف

۵. عضو هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران (۱۳۹۶- ۱۳۹۴)

۶. عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران (تا کنون – ۱۳۹۳)

۷. رییس دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (۱۳۹۴)

۸. رییس انجمن دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (۱۳۹۳)

۹. رییس شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (۱۳۹۴)

۱۰. رییس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (۱۳۸۹ تا۱۳۹۴ )

۱۲. استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع (گروه کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (۱۳۷۶ تا کنون)

۱۳. مدیر گروه مهندسی صنایع(برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها)-(۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸)

۱۴. مدیر گروه کارشناسی ارشد(مدیریت سیستم و بهره وری(- (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰)

۱۵. عضو شورای پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع- (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴)

۱۶. عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱)

۱۷. دبیر اولین همایش ملی مهندسی صنایع (هفته ی صنایع)- (۱۳۸۴)

۱۸. دبیر دومین همایش ملی مهندسی صنایع (هفته ی صنایع)- (۱۳۸۵)

۱۹. رییس سومین همایش ملی مهندسی صنایع (۱۳۹۱)

۲۰. عضو کمیته بهینه سازی، کیفیت و بهره وری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب –(۱۳۹۰ تا ۹۲)

۲۱. مدیر پروژه توسعه منابع انسانی بر محور فاوا در وزارت نیرو(۱۳۸۲)

۲۲. مدیریت و مشارکت در برگزاری بیش از ۸۰ کارگاه یادگیری- (۱۳۸۳- ۱۳۸۷)

۲۳. عضو هیات داوران پنجمین همایش تحقیق و توسعه- (۱۳۸۴)

۲۴. عضو جلسات هم اندیشی وزارت نفت برای خصوصی سازی-(۱۳۸۸)

۲۵. عضو گروه تدوین استراتژی لوله و پروفیل سدید- (۱۳۸۸)

۲۶. مجری کارگاه تفکر سیستمی

UNDP- (1385) ۲۷. مسئول پژوهشی گروه مهندسی صنایع (۱۳۷۴-۱۳۷۸)

۲۸. متولی و مدیر بخش آفرینش دانش و تحقیقات یک موسسه مشاوره مدیریت و معماری سازمان نوبانگ اندیشه(۱۳۸۱-۱۳۸۵)

تحصیلات:

• دکترای مدیریت تولید و عملیات- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع( مدیریت سیستم و بهره وری)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب • کارشناسی مهندسی صنایع(برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

عضویت در انجمن های تخصصی ملی و بین المللی:

۱. انجمن مهندسی صنایع ایران ۲. انجمن مشاورین مدیریت ایران ۳. انجمن بین المللی مدیریت تولید و عملیات اروپا ۴. انجمن بین المللی پویاییهای سیستم ۵. انجمن علوم مدیریت ایران ۶. انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ۷. انجمن سیستمهای فازی ایران