هشتمین عادت انسان ساز، این است که ندای درونی خود را بیابید و الهام بخش دیگران برای یافتن ندای درونشان شوید. استفان کاوی
دکتر فرشید عبدی

دکتر فرشید عبدی

مشاور استقرار اثربخش سیستم های CRMو طراحی سازمان فروش موسس مرکز دانش مدیریت ارتباط با مشتری (مدام) استاد دانشگاه مشاور مدیریت، پژوهشگر و سخنران

   

رسالت حرفه ای:

توسعه و بهبود دانش پایه وانسان محور سازمانی از طریق مشاوره، تحقیق، تالیف، ترجمه، تدریس، تسهیلگری، پیشگامی، حمایت، مسئولیت پذیری و سازماندهی

اطلاعات تماس:

رایانامه:
  1. farshidabdi[at]azad.ac[dot]ir
  2. fa_ie@yahoo.com
سایت و وبلاگ:
  • Drabdi.ir
  • Farshidabdi.com
  • Modamcrm.com
Linkedin/Skype: FarshidAbdi تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۱۷۳۶۳۳

سمت ها و تجارب مشاوره ای و مدیریتی:

۱. مشاور استقرار سیستم های ارتباط با مشتری در ده شرکت

۲. مشاور مدیرعامل در پنج شرکت

۳. موسس مرکز دانش مدیریت ارتباط با مشتری(مدام)

۴. مشاور مدیریت در زمینه توسعه ی مدیران و منابع انسانی در شرکتهای مختلف

۵. عضو هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران (۱۳۹۶- ۱۳۹۴)

۶. عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران (تا کنون – ۱۳۹۳)

۷. رییس دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (۱۳۹۴)

۸. رییس انجمن دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (۱۳۹۳)

۹. رییس شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (۱۳۹۴)

۱۰. رییس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (۱۳۸۹ تا۱۳۹۴ )

۱۲. استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع (گروه کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (۱۳۷۶ تا کنون)

۱۳. مدیر گروه مهندسی صنایع(برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها)-(۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸)

۱۴. مدیر گروه کارشناسی ارشد(مدیریت سیستم و بهره وری(- (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰)

۱۵. عضو شورای پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع- (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴)

۱۶. عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱)

۱۷. دبیر اولین همایش ملی مهندسی صنایع (هفته ی صنایع)- (۱۳۸۴)

۱۸. دبیر دومین همایش ملی مهندسی صنایع (هفته ی صنایع)- (۱۳۸۵)

۱۹. رییس سومین همایش ملی مهندسی صنایع (۱۳۹۱)

۲۰. عضو کمیته بهینه سازی، کیفیت و بهره وری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب –(۱۳۹۰ تا ۹۲)

۲۱. مدیر پروژه توسعه منابع انسانی بر محور فاوا در وزارت نیرو(۱۳۸۲)

۲۲. مدیریت و مشارکت در برگزاری بیش از ۸۰ کارگاه یادگیری- (۱۳۸۳- ۱۳۸۷)

۲۳. عضو هیات داوران پنجمین همایش تحقیق و توسعه- (۱۳۸۴)

۲۴. عضو جلسات هم اندیشی وزارت نفت برای خصوصی سازی-(۱۳۸۸)

۲۵. عضو گروه تدوین استراتژی لوله و پروفیل سدید- (۱۳۸۸)

۲۶. مجری کارگاه تفکر سیستمی

UNDP- (1385) ۲۷. مسئول پژوهشی گروه مهندسی صنایع (۱۳۷۴-۱۳۷۸)

۲۸. متولی و مدیر بخش آفرینش دانش و تحقیقات یک موسسه مشاوره مدیریت و معماری سازمان نوبانگ اندیشه(۱۳۸۱-۱۳۸۵)

تحصیلات:

• دکترای مدیریت تولید و عملیات- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع( مدیریت سیستم و بهره وری)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب • کارشناسی مهندسی صنایع(برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

عضویت در انجمن های تخصصی ملی و بین المللی:

۱. انجمن مهندسی صنایع ایران ۲. انجمن مشاورین مدیریت ایران ۳. انجمن بین المللی مدیریت تولید و عملیات اروپا ۴. انجمن بین المللی پویاییهای سیستم ۵. انجمن علوم مدیریت ایران ۶. انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ۷. انجمن سیستمهای فازی ایران