هشتمین عادت انسان ساز، این است که ندای درونی خود را بیابید و الهام بخش دیگران برای یافتن ندای درونشان شوید. استفان کاوی
سوال بپرسید

سوال بپرسید

از طریق فرم زیر سوالات خود را مطرح بفرمایید

مشاوره