برای پیدا کردن یک مشتری باید ماهها وقت گذاشت ولی برای از دست دادن او چند ثانیه کافی است. وننیس لومباردی
سوال بپرسید

سوال بپرسید

از طریق فرم زیر سوالات خود را مطرح بفرمایید

مشاوره