مهمان گرامی , خوش آمدید
خوراک سایت

منابع درس سیستمهای ارتباط با مشتری- تکمیلی(دی ماه ۹۴)

منابع درسی CRM برای مقاطع ارشد و دکترا(اسلایدها/راهنمای نرم افزار / کتاب)

اسلایدهای فصل اول CRM

کتاب تفکر سیستمی (خرید)

معرفی کتاب: چه باشد آنچه خوانندش تفکر سیستمی؟

اسلایدهای جلسه هشتم – سیستم های دینامیکی- سری اول

اسلایدهای جلسه هفتم سیستم های دینامیکی- سری اول

اسلایدهای جلسه ششم سیستم های دینامیکی- سری پنجم

اسلایدهای جلسه ششم سیستم های دینامیکی- سری چهارم

معرفی موضوعات پژوهشی سیستم های خدماتی

راهنمای تدوین مقاله و سمینار درس روش تحقیق

اسلایدهای جلسه ششم سیستم های دینامیکی- سری سوم

صفحه 1 از 3123

آمار و ارقام