مهمان گرامی , خوش آمدید
خوراک سایت

سالهای اولیه تاسیس رشته مهندسی صنایع در تهران جنوب ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱

آلبوم عکس کلاسهای نیمسال دوم ۹۳-۹۲

معرفی کتاب الگوهای اساسی تفکر سیستمی

بزرگداشت مقام استاد- دانشکده مهندسی صنایع – ۹۳/۲/۱۵

مدل خصلتهای فردی MBTI

دو برداشت از موفقیت

تقدیر از آقای دکتر ساسان محمدی

تست

موفقیت

گالری

گالری۱

آمار و ارقام