مهمان گرامی , خوش آمدید
خوراک سایت

راهنمای تهیه سمینار روش تحقیق – نیمسال دوم ۹۳۹۴

شیوه اجرای پروژه درس CRM برای دانشجویان محترم ارشد و دکتری

برگزاری سخنرانی تخصصی: بررسی روشهای تحقیق کمی و کیفی و حوزه تاثیر آنها در تکوین و تکامل تئوریهای مدیریت

اطلاعیه مهم- وضعیت دروس نیمسال دوم ۹۴-۹۳( نمرات، میان ترمها، تکالیف و….) – این اطلاعیه تکمیل خواهد شد.

منابع درسی CRM برای مقاطع ارشد و دکترا(اسلایدها/راهنمای نرم افزار / کتاب)

آمار و ارقام