مهمان گرامی , خوش آمدید
خوراک سایت

پیوند پخش و دریافت برنامه “طلوع” شبکه ۴ درباره “مهندسی صنایع”

امتحانهای مباحث متخب و روش تحقیق ۲۲ دی ماه

تغییر زمان پخش-حضور در برنامه صبحگاهی طلوع(شبکه ۴ سیما)- درباره مهندسی صنایع- یکشنبه ۲۱ دی ماه

اطلاعیه مهم- وضعیت دروس نیمسال اول ۹۴-۹۳( نمرات، میان ترمها، تکالیف و….) – این اطلاعیه تکمیل خواهد شد.

گزارش کلاسهای هفته (پایان آذز ۹۳)

تعادل و توازن بین کار و زندگی ۱- ۴ کنترل کننده فشار

تعادل و توازن کار و زندگی- حس شوخ طیعی

پیامبر رحمت و صلح

تعادل و توازن بین کاروزندگی- خستگی مفرط، استرس و عملکرد

تعادل و توازن کار و زندگی – یک نکته

آمار و ارقام