مهمان گرامی , خوش آمدید
خوراک سایت

‘گزارش کلاسهای هفته (از بیست و چهار تا سی آبان نود و سه)

گزارش کلاسهای هفته(از هفدهم تا بیست و سوم آبان ۹۳)

راههای مجانی انگیزه دار شدن برای یک هفته کاری-شماره نه- از صفر شروع کنید!

فرصت فعالیت پژوهشی

قابل توجه مراجعین رساله، پایان نامه و کارآموزی روز یکشنبه۱۸آبان۹۳

گزارش کلاسهای هفته( از دهم تا شانزدهم آذرماه۹۳)

گزارش کلاسهای هفته (از سوم تا ۹ آبان ماه ۹۳)

عدم تشکیل کلاسهای روش تحقیق، سازماندهی و رهبری و SPSS روز ۴ آبان ۹۳

آمار و ارقام