مهمان گرامی , خوش آمدید
خوراک سایت

راههای مجانی انگیزه دار شدن برای یک هفته کاری- شماره دو

تغییر و روزمره گی

امید یا شکست

می خواهم مدیر اثر بخشی باشم!(سیر مطالعاتی دانش مدیریت برای مهندسان و علاقمند یادگیری مدیریت)-۲ —چهار کلید واژه

راههای مجانی انگیزه دار شدن برای یک هفته کاری-۱

راههای یادگیری

سالهای اولیه تاسیس رشته مهندسی صنایع در تهران جنوب ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱

روز نوشت چهارشنبه ۱۵- امرداد ۱۳۹۳: تجدید یادها، ملاقات با استادان دوره کارشناسی

روز نوشت دهم امرداد نود و سه: توریزم متفاوت…..

در خصوص سمینارهای درس روش تحقیق

روز نوشت جمعه سوم امرداد- راههای خروج از برکه آرامش و حاشیه امن: درسهایی از کتاب جاناتان مرغ دریایی

روز نوشت چهارشنبه اول امرداد ۱۳۹۳- ورقه ها، اعلام نمرات و پیامدهای آن!

آمار و ارقام