مهمان گرامی , خوش آمدید
خوراک سایت

قابل توجه دانشجویان در س سیستم های دینامیکی

روز نوشت چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۹۳- دیوار بلند بی ارتباطی(هم اندیشی ارتباط صنعت و دانشگاه با تاکید بر مهندسی صنایع)

امکان دریافت مقاله از مجلات ناشران Wiley و Springer

روز نوشت جمعه ۱۳ تیر ماه ۹۳- زندگی و کسب و کار بهتر با مهندسی صنایع و…. -۱

روزنوشت چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۹۳

آزمون SPSS برای دانشجویان درس روش تحقیق نیمسال دوم ۹۲۹۳

روزنوشت- دوشنبه ۹ تیر/ همایش چهارم

تفکر سیستمی

تفکر سیستمی ۱

فیلم پر معنایی درباره بروکراسی

آلبوم عکس کلاسهای نیمسال دوم ۹۳-۹۲

۱۰ تفاوت مدیر و مهندس

صفحه 1 از 212

آمار و ارقام