مهمان گرامی , خوش آمدید
خوراک سایت

روش تحقیق- کلاس SPSS

موفقیت

گالری

راهنمای درس سازماندهی و رهبری نیمسال دوم ۹۳-۹۲

اسلایدهای جلسه دوم سیستم های دینامیکی

اسلایدهای جلسه اول سیستم های دینامیکی

راهنمای خلاصه نویسی از کتابها

اسلایدهای فصل اول کتاب روش تحقیق ۲۰۱۰

به کجا چنین شتابان؟! –یادداشت منتشر شده در سایت اخبار مهندسی صنایع ایران

راهنمای درس روش تحقیق نیمسال دوم ۹۳-۹۲

آمار و ارقام