مهمان گرامی , خوش آمدید
خوراک سایت

گزارش کلاس سازماندهی و رهبری- یکشنبه ۲۵ مهر ماه نود و چهار

درج شده در : ۲ آبان, ۱۳۹۴|۱۰:۰۳ | تعداد بازدید: 775 مرتبه

 گزارش هفتگی درس سازماندهی  و رهبری

با تشکر از آقای لیواری

 

خلاصه درس مورخه ۲۵/۰۷/۹۴پیگیری مقالات دانشجویی با محوریت  ابعاد رضایت شغلی

چکیده:

رضایت شغلی از مهمترین مباحث سازمانی میباشد که در علم امروزی از اهمیت به ویژه ای برخوردار میباشد.

در هر رده ی سازمانی اهمیت به رضایت شغلی به صورت خاص بوده چراکه این مفهوم در پیشرفت سازمان همچنین سلامتی فکری کارکنان تاثیر به سزایی دارد.

ابعاد رضایت شغلی عبارتد از:

۱-نظریه امید انتظار:انتظارات فرد  در تعیین نوع و میزان رضایت شغلی خود است

۲-نظریه ارزش:ایا شغل به فرد امکان حفظ ارزش های خصوصی و شخصی را میدهد یا خیر

۳-نظریه بریل:اگر فرد با فکر و تصمیم خود شغلش را انتخاب کند به طور طبیعی از ان رضایت دارد

۴-نظریه نقشی:شرایط بیرونیو توقعات فردی

۵-نظریه نیازها:این نظریه به نظریه سلسله مراتب نیاز های مازلو نزدیک تراست

۶-نظریه انگیزشی بهداشتی هرزبرگ:این نظریه به دو دسته ی مادی-جسمانی و روی – روانی دسته بندی میشود

۷-نظریه هالند:اگر شخصی شغلش را متناسب با صفات شخصیتی خود انتخاب کند و نگرش مثبت به ان داشته باشد از شغلش راضی است

۸-نظریه کامروایی نیاز: چنانچه شخصی خواسته هایش تحقق یابد راضی و خشنود میشود

۹-نظریه گروه مرجع:نظریه ای که فرد برای هویت خویش در رابطه با واقعیت های اجتماعی با انها تماس برقرار میکند

۱۰-نظریه پورتر و لاور:تلاشحاصل از مجموع ارزش یک پارامترو درک فرد از کوشش برای کار و احتمال او از دریافت پاداش واقعی است

۱۱-نظریه برابری:دو فرد خصوصیاتی مانند تجربه و هوش راباخود به محیط کار میاورد و در مقابل انتظار دارد شرکت نیز متناسب با این خصوصیات به او پاداش دهند

۱۲-نظریه بلیک و متون:توجه به مسایل انسانی و براورده کردن نیاز ورفاه اجتماعی موجب رضایت کارمندان ازشغل خود میگردند

۱۳-نظریه ترز:جدیدترین نظریه میباشد و بیانگر کلید های رضایت شغلی میباشد که عبارتداز:توازن،چالش،بحث و گفتگو ،جهت گیری،اعتبار شرکتی،احترام به برقراری ارتباط و غیره….

 

اراییه فصل چهارم کتاب درسی سازماندهی با محوریت شخصیت و ارزش ها پرداخته شد که از مهمترین انها میشود به تعریف شخصیت  – راه ها ی تشخیص و عوامل تعیین کننده شخصیت-عوامل تعیین کننده شخصیت (مثل وراثت) صفات شخصیتی و ابعاد شخصیتی افراد پرداخته شد همچنین ابعاد شخصیتی شامل دودسته میباشد:۱-MBIT ۲-پنج بزرگ(برونگرایی-وجدان گرایی-سازگاری-ثبات هیجان-گشودگی در برابرتجربه) همچنین شایان ذکر است صفات شخصیتی مرتبط با رفتار سازمانی به سه دسته ی خودسنجی درونی و ماکیاولی گرایی و خود شیفتگی تقسیم میگردد

 

چشم انداز هفته اینده:

 

اراییه فصل  پنجم کتاب درسی

تکمیل پرسشنامه MBTI از سایت IRANZEHN


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد


آمار و ارقام