مهمان گرامی , خوش آمدید
خوراک سایت

معرفی کتاب الگوهای اساسی تفکر سیستمی

درج شده در : ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۳|۰۰:۱۲ | تعداد بازدید: 1,635 مرتبه

معرفی کتاب الگوهای اساسی تفکر سیستمی
نویسندگان: فرشید عبدی- ایمان آزمون
انتشارات چالش

مدیران با مسائل مستقل از یکدیگر مواجه نیستند، بلکه آنها با وضعیت های پویایی رویرو هستند که ترکیبی است از سیستم های پیچیدۀ توام با مسائل در حال تغییر و دارای روابط متقابل. من این وضعیت ها را معضل می نامم……….مسائل را مدیران حل نمی کنند، آنها بر معضلات مدیریت می کنند و برای آنها راهکار می یابند.
” راسل ایکاف- ازپیشگامان تفکر سیستمی”

کلیات کتاب
در فصول مختلف این کتاب با تفکر سیستمی و الگوهای اساسی با زبانی ساده آشنا می شوید. در فصل اول مفهوم سیستم، زبان سیستم ها و ساختارهای علیت به شما معرفی می شود. در فصل دوم به معرفی، تعریف و خواستگاه آلگوهای اساسی پرداخته می شود. از فصل سوم تا دوازدهم به معرفی و کاربرد هریک از الگوهای اساسی خواهیم پرداخت. این فصلها، بخش محوری کتاب را شکل می دهند. فصل سیزدهم، نحوه کاربرد این الگوها را در موقعیتهای عملی نشان می دهد. پیوستها، راهگشای مطالعات بعدی شما هستند و خلاصه و مرجع سریعی برای استفاده مدیران فراهم می کنند. واژه نامه ای نیز برای معادل یابی و شناخت کلمات کلیدی فراهم کرده ایم.
وجوه تمایز کتاب
این کتاب دارای جنبه های متمایزی است که به صورت خلاصه عبارتند از:
• اولین کتاب به زبان فارسی، در معرفی مفصل الگوهای اساسی
• زبان ساده مورد استفاده و بی نیازی خواننده از مطالعات قبلی
• معرفی کامل زبان سیستم ها و ساختارهای علیت
• مثالهای متنوع در حوزه سازمان و مدیریت
• استفاده گسترده از شکلها و نمودارها
• نشان دادن کاربردهای عملی
• داشتن خلاصه و مرجع سریع مدیریتی
• پوشش دادن الگوهای اساسی از منابع مختلف


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد


آمار و ارقام